Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HOSE | Hóa chất)