Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stox.vn

HOSE | 19/07/2018

VHM: Thông báo bầu Phó Chủ tịch HĐQT

TTT | 05/04/2018

Tiền thân của Vinhomes là CTCP Phát triển đô thị Nam Hà Nội với mã chứng khoán NHN trước đây

hnx | 10/07/2017

NHN: Ngày 14/07/2017, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
stox.vn

HNX | 26/06/2017

NHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HNX | 15/05/2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHN của CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội như sau:

HNX | 24/04/2017

CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội công bố Báo cáo thường niên 2016 như sau:
stox.vn

HNX | 22/03/2017

CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 như sau:

HNX | 20/12/2016

CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái như sau:

HNX | 01/11/2016

CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (NHN) công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 ( Mẹ và Hợp nhất) như sau:
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
93,81
+0,12
+0,13%
x
UPCOM
58,29
+0,24
+0,41%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP