Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stox.vn

HOSE | 28/11/2018

TLG: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chuyển nhượng khu đất tại Đà Nẵng

NDH | 13/11/2018

TLG dự kiến huy động ít nhất 250 tỷ đồng để mua máy móc và bổ sung vốn lưu động.

HOSE | 13/11/2018

TLG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
stox.vn

HOSE | 08/11/2018

TLG: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BL | 07/11/2018

Riêng quý III, lãi sau thuế của TLG đã tăng 7,5% so với cùng kỳ lên 85,3 tỷ đồng qua đó đẩy lãi ròng 9 tháng lên mức 249,4 tỷ đồng, hoàn thành 86% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng lợi nhuận đã chậm đi nhiều so với mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 – 2017.

HOSE | 18/10/2018

TLG: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
stox.vn

HOSE | 04/10/2018

TLG: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | 04/10/2018

TLG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

VSD | 04/10/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
93,81
+0,12
+0,13%
x
UPCOM
58,29
+0,24
+0,41%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP