Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stox.vn

HOSE | 17/04/2019

TCB: Báo cáo thường niên năm 2018

HOSE | 16/04/2019

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

HOSE | 16/04/2019

TCB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
stox.vn

HOSE | 16/04/2019

TCB: Thông báo nhân sự BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

TBKD | 16/04/2019

Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh cho biêt, ngân hàng sẽ giữ lại 10.268 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đồng nghĩa với việc cổ đông ngân hàng ghi nhận năm thứ 8 “nhịn” cổ tức.

HOSE | 12/04/2019

TCB: Quyết định của HĐQT miễn nhiệm Phó TGĐ
stox.vn

HOSE | 10/04/2019

TCB: Quyết định của HĐQT về việc mua chứng chỉ mở TCFF với giá trị tối đa 5.511 tỷ đồng

BL | 28/03/2019

Cũng trong năm nay, Techcombank dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện chương trình phát hành, bán cổ phần cho người lao động (ESOP).

HOSE | 27/03/2019

TCB: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
93,81
+0,12
+0,13%
x
UPCOM
58,29
+0,24
+0,41%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP