Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
KHO BÁO CÁO

Kho báo cáo »

  
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stox.vn

HOSE | 02/04/2019

REE: Điều lệ công ty sửa đổi tháng 03/2019

HOSE | 02/04/2019

REE: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018

HOSE | 01/04/2019

REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd
stox.vn

HOSE | 01/04/2019

REE: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018

HOSE | 01/04/2019

REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

TTT | 29/03/2019

"Cổ đông hỏi tại sao không đặt mục tiêu cao lên, thực ra muốn cao thì đặt được thôi, nhưng phải nói rõ là chúng tôi xây dựng kế hoạch từ tháng 11-12/2018, đồng thời dựa trên những yếu tố khách quan trong thay đổi chính sách. Do đó chúng tôi không muốn vẽ cho nhiều, thay vào đó sẽ đi sát với thực tế", Chủ tịch REE - bà Nguyễn Thị Mai Thanh chia sẻ tại Đại hội.
stox.vn

HOSE | 25/03/2019

REE: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE | 18/03/2019

REE: Báo cáo thường niên năm 2018

TTT | 18/03/2019

Năm 2018 mảng điện, nước mang lại hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận cho Cơ điện lạnh REE.
Cổ phiếu của bạn
Mã/Sàn
Giá
Thay đổi
% Thay đổi
HOSE
717,24
+0,69
+0,09%
x
HNX
93,81
+0,12
+0,13%
x
UPCOM
58,29
+0,24
+0,41%
x
VN30
668,61
-2,91
-0,43%
x
Stox  
StoxPro Professional

Youtube | 11/12/2012

 
TOP